Om filmstudion

Läs mer om föreningen och vår styrelse.

Stenungsunds filmstudio Segelduken

Stenungsunds filmstudio Segelduken är en ideell förening som visar kvalitetsfilm på biografen Fregatten i Stenungsunds Kulturhus. Under tio torsdagar på våren och tio torsdagar under hösten visar vi tre föreställningar vid varje tillfälle. Klockan 15.00, 17.30 och 20.00. På detta sätt erbjuder vi 60 föreställningar av kvalitetsfilm till våra medlemmar. Vill du bli medlem, läs mer under menyfliken Medlem.

Hur allt började

Om man skall se film på bio i dag är det en fördel att bo i en större stad. För 75 år sedan var situationen annorlunda, då fanns det biografer på de allra flesta småorter. Men sedan Sveriges Television startat sina utsändningar och i än högre grad sedan video- och dvd-filmerna gjort sitt intåg, spred sig biografdöden som en löpeld över landet. Möjligheterna att se biograffilm på de mindre orterna försämrades drastiskt.

För att råda bot på en del av dessa problem bildades Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) på 1950-talet. Avsikten  var att man på mindre orter skulle få tillgång till kvalitetsfilm. Filmstudiorörelsen blev snart populär och kom efterhand att spela en viktig roll för spridning och visning av kvalitetsfilm. SFF är idag centralorganisationen för cirka 100 filmstudior runt om i landet, och på en del platser är filmstudion den enda visningsformen.

Här i Stenungsund startade 1978 några filmentusiaster på ideell basis en Folkets Bioavdelning som visade spelfilm i Nösnäsgymnasiets aula. När Kulturhuset stod färdigt år 1992 upphörde Folkets Bio, och samma år grundades i stället Stenungsunds Filmstudio, Segelduken. 

I Kulturhusets biograf, Fregatten, visar en privat biografägare nu kommersiella filmförevisningar, men en dag i veckan kan alla som vill också se filmstudions filmutbud. I dag är vi över 500 medlemmar som tio gånger varje vår och höst njuter av kvalitetsfilm från olika delar av världen. Glädjande nog finns det plats för ytterligare filmentusiaster: sprid därför budskapet till vänner och bekanta.Styrelsen

Här hittar du kontaktinformation och servilka som sitter i filmstudions styrelse. Vi finns alltid på plats vid visningarna för synpunkter, frågor och förslag.

Ledamot

Göran Sändare

Kassör

Lars Söderlund,

, 076 - 766 90 44

Sekreterare

Anna-Lena Ahlmark,

, 070 531 85 95

Filmansvarig

Per Ekman

Ledamot

Staffan Ahlmark

Ledamot

Lena Isaksson

Ordförande

Karin Asphäll Larson,

, 0730 - 56 00 93

Ledamot

Majlis Berglund

Ledamot

Lars Kastö

Ledamot

Birgitta Tymark